Fizyoterapist Kimdir ?

 

Fizyoterapist sağlıklı bireyler için sağlığın korunması ve iyileştirilmesini sağlayan, hasta bireyler için teşhisin konmasının ardından egzersiz ve tedavi programını planlayan, uygulayan, sağlığın geri kazandırılmasını sağlayan klinisyendir.

 

26 Nisan 2011 SALI tarih ve 27916 sayılı resmi gazetede belirtildiği üzere Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur. Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise ilgili hekimlerin teşhisini ve tedavi için yönlendirmelerini de dikkate alarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar.

 

fizyoterapist-kimdir