Pediatrik Rehabilitasyon

11 Nisan 2016

Çocuk fizyoterapisi ya da çocuk rehabilitasyonu kapsamında doğum öncesi, doğum sırasında yada doğum sonrasında ortaya çıkan, çocuğun fiziksel ve mental gelişimini kısıtlayan hastalıklar (örn: serebral palsi, spina bifida, inme, genetik bozukluklar, kas hastalıkları vb.) değerlendirilmektedir. Bu hastalıklarda kas tonusunda ve kasların kontrol ve koordinasyonunda sorunlar oluşur. İlerleyen zamanlarda kas-iskelet sisteminde ikincil hasarlar (kontraktür gibi) ortaya çıkabilir. Kas-iskelet sistemi bozukluklarının yanı sıra görme, konuşma, yutma ve bilişsel fonksiyonlarda bozukluklar da eşlik edebilir. Pediatrik rehabilitasyon merkezimizde, çocuğun yaşına uygun yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel becerilerin kazandırılması hedefleyenek, erken dönemde tedavi başlanması ile bütüncül bir yaklaşım sergilenmektedir. Yaşıtlarına ve hastalığına uygun hedefler koyarak, hastanın başını dik tutması, oturması, emeklemesi, yürümesi, el kavraması gibi fonksiyonlarının kazanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Pediatrik rehabilitasyon merkezimizde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı, çocuk fizyoterapisti, iş-uğraşı terapisti, hemşire, psikolog ve gerektiği durumlarda ilgili branş hekimleri ile birlikte hastalar bütüncül olarak değerlendirilip, tedavi edilmektedir. Tedavi Edilen Hastalıklar • Serebral palsi

Posted in Pediatrik Rehabilitasyon by Ramazan Kurtulmuş | Tags:
9 Şubat 2016

Brakial pleksus merkezi sinir sisteminden çıkan sinir köklerinin koltuk altı bölgesinde oluşturduğu sinir topluluğudur. Brakial pleksus palsisi doğum sırasında oluşan bir travma sonrası daha çok tek kolda görülen bir felç tablosudur. Sıklıkla brakial pleksus gövdesinin gerilmesi veya yırtılmasıyla oluşur. Hastaların %3-25’inde kalıcı hasar oluşur.