Manuel Terapi

9 Nisan 2016

Hareket sistemi üzerine ilk çizimler M.Ö. 300 yılında yapılmıştır . Hipokrat, galen ve gritiyalı
apolininin omur sütunu germesi, bası ile yapılan tedavi, el ve ayaklara yapılan tedaviler üzerine
çalışmaları vardır. Bu teknikler manuel tedavinin temelini oluşturmaktadır.

MANUEL TERAPİNİN GÖREVLERİ;
· Bozulmuş eklem hareketi tespit ve tedavi etmek.
· Bazı iç organların ve deride yansıma şeklindeki değişikliklerini düzenlemek.
· Hastanın kişisel şikayetleri ve bozulmuş eklem mekaniği arasında ilişki kurmak.

Kullanılan tekniklerin hedefi; azalmış veya artmış eklem hareket açıklıklarının düzenlenmesidir.

 

stretching ostheopathy procedure in the neck

 

MANUEL TERAPİ TEKNİKLERİ;
· Mobilizasyon
· Manipülasyon
· Traksiyon
· PİR (Post-izometrik Relaksasyon Teknikleri(dirence karşı maksimal izometrik kasılma) `dir.
Temel olarak manuel terapi; bozulmuş eklem mekaniğinin dışarıdan etkilerle düzeltilmesi,

Bel-omurilik ağrıları gibi durumlarda bozulmuş anatomik dizilimin manipülatif manevralar ile yerine
oturtulması,

Omuz-diz-dirsek ağrıları gibi durumlarda eklem üzerine verilecek basınçlar ile eklem kartilajının
beslenerek doğru biyomekanik yapıya kavuşmasını sağlamak üzerine geliştirilmiş bir tedavi
yöntemidir.

Manuel terapi yöntemleri de yukarıdaki durumlarda hizmet olarak verilebilir.

Rolfing

Posted in Genel by fizyoterapist | Tags: , , ,