Dil ve Konuşma Bozukluğu Neden Oluşur?

22 Ocak 2015

Dil ve Konuşma Bozukluğu Neden Oluşur?

 • İşitme kaybı: Çocuk konuşmayı tam olarak kazanmadan önce işitmesi özürlü hale gelirse konuşma gelişimi bundan olumsuz yönde etkilenir. İşitme kaybı ne kadar çok olursa konuşma o kadar çok engellenir.
 • Nörolojik bozukluklar: Dil ve konuşmayı düzenleyen sinir yapılarındaki hasara bağlı olarak bazı nörolojik sorunlar olabilir.
 • Felç
 • Kafa travması
 • Zeka geriliği: Zihin düzeyiyle konuşma gelişimi arasında ilişki vardır. Zeka geriliğini oluşturan ya da zeka gelişimini engelleyen nedenlerin bir çoğu konuşma gelişimini de engelleyen nedenlerdir.
 • Otizm: Otizmin başlıca belirtilerinden biri konuşma gecikmesidir. Otizmde dil ve konuşma bozukluklarının altında yatan başka nedenler vardır.
 • Ağız-yüz anomalileri: Çocuklarda konuşma ile ilgili organlarda görülen yapısal bozukluklar konuşmayı bozar.
 • Dudak-damak yarıklığı
 • Çevresel faktörler: Konuşma uygun sosyal ortamda kazanılır. Eğer aile uygun ortamda çocuğu güdülemez ya da aşırı baskıcı bir eğitim uygularsa çocuğun konuşmasında gecikmeye neden olabilir
 • Sesin kötü-yanlış kullanımı
 • Gelişim geriliği
 • Görme yetersizlikleri
 • Down sendromu
 • Yanlış öğrenmeler
 • Bazen belirli bir neden bulunamaz.

 9-dil-konusma