Dil ve Konuşma Gelişim Evreleri

22 Ocak 2015

Dil ve Konuşma Gelişim Evreleri

Konuşma gelişimi her çocukta bir miktar farklılık gösterse de belli bir sırayı ve belli bir zamanı takip eder.

0 – 3 ay  Vokalizasyon (Ağlama-Gığıldama) Dönemi:

 • Doğal sesler (hapşırma, ağlama gibi)
 • Agulama
 • Seslendirme (huzur, rahatlık ifade eden)8-alti-aylik
 • Sesin geldiği yöne bakma
 • Sese yüksek ses ile tepki verme
 • /k/, /g/ gibi dil arkası ile üretilen seslerin üretimi görülür.

4 – 6 ay  Mırıldanma (Cıvıldama) Dönemi:

 • Hece tekrarları (/bababa/, /mamama/)
 • Kendi sesi ile oynama
 • Sesleri ayırt etme
 • /t/,/d/ gibi orta ve /p/, /b/ gibi önde çıkartılan seslerin üretimi
 • görülür.

6 – 8 ay (Mırıldanmanın Tekrarı Dönemi):

 • Ses dağarcığının genişlemesi
 • Farklı ses bileşimlerini denemek için vokal oyunlar
 • Tekralamalı babıldama (/mamama/)

22 Ocak 2015

Dil ve Konuşma Bozukluğu Neden Oluşur?

 • İşitme kaybı: Çocuk konuşmayı tam olarak kazanmadan önce işitmesi özürlü hale gelirse konuşma gelişimi bundan olumsuz yönde etkilenir. İşitme kaybı ne kadar çok olursa konuşma o kadar çok engellenir.
 • Nörolojik bozukluklar: Dil ve konuşmayı düzenleyen sinir yapılarındaki hasara bağlı olarak bazı nörolojik sorunlar olabilir.
 • Felç
 • Kafa travması
 • Zeka geriliği: Zihin düzeyiyle konuşma gelişimi arasında ilişki vardır. Zeka geriliğini oluşturan ya da zeka gelişimini engelleyen nedenlerin bir çoğu konuşma gelişimini de engelleyen nedenlerdir.
 • Otizm: Otizmin başlıca belirtilerinden biri konuşma gecikmesidir. Otizmde dil ve konuşma bozukluklarının altında yatan başka nedenler vardır.
 • Ağız-yüz anomalileri: Çocuklarda konuşma ile ilgili organlarda görülen yapısal bozukluklar konuşmayı bozar.
 • Dudak-damak yarıklığı
 • Çevresel faktörler: Konuşma uygun sosyal ortamda kazanılır. Eğer aile uygun ortamda çocuğu güdülemez ya da aşırı baskıcı bir eğitim uygularsa
19 Ocak 2015

İLETİŞİM, DİL, KONUŞMA NEDİR?

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce yada bilgilerini herhangi bir yolla başkasına transferine denir. İletişimde kişinin konuşma şekli, kullandığı kelimeler, beden dili, jest ve mimikleri, ses vurgusu önem taşır.

Dil: İletişimi sağlayan araçtır. Düşüncenin sözel ya da sözel olmayan bir yolla iletilmesidir.

Konuşma: Sözel dildeki sesleri aktarmak için gereken motor işlevlerdir. Dilin işitme ve ses yoluyla aktarılmasıdır.

Dil ve Konuşma Farkı Nedir?2-iletisim-tablo

Dil: İletişim amacına ulaşmada kullanılan araçtır: anlamlarımızı aktarmak için uzlaşıma dayalı kodlardan oluşan kurallı bir dizgedir.

Dili oluşturan bileşenler:

 • Fonoloji: sesbirimleri /fonemleri

19 Ocak 2015

DİL  ve KONUŞMA BOZUKLUKLARINA GENEL BAKIŞ

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI KİMDİR?

“Dil ve Konuşma Terapisi” alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. (6225 Sayılı Meslek Kanunu Madde 9/d Kabul Tarihi: 6/4/2011)

Ugraşı Alanları:

 • Dil Bozuklukları1-genel-bakis
  • Edinilmiş Dil BozukluklarıAfazi
   • Nörolojik Dil Bozuklukları
  • Pediyatrik Dil Bozuklukları
   • Dil Gecikmesi
   • Dil Bozukluğu
   • Yaygın Gelişimsel Bozukluk – OTİZM