Dil ve Konuşma Gelişim Evreleri

22 Ocak 2015

Dil ve Konuşma Gelişim Evreleri

Konuşma gelişimi her çocukta bir miktar farklılık gösterse de belli bir sırayı ve belli bir zamanı takip eder.

0 – 3 ay  Vokalizasyon (Ağlama-Gığıldama) Dönemi:

 • Doğal sesler (hapşırma, ağlama gibi)
 • Agulama
 • Seslendirme (huzur, rahatlık ifade eden)8-alti-aylik
 • Sesin geldiği yöne bakma
 • Sese yüksek ses ile tepki verme
 • /k/, /g/ gibi dil arkası ile üretilen seslerin üretimi görülür.

4 – 6 ay  Mırıldanma (Cıvıldama) Dönemi:

 • Hece tekrarları (/bababa/, /mamama/)
 • Kendi sesi ile oynama
 • Sesleri ayırt etme
 • /t/,/d/ gibi orta ve /p/, /b/ gibi önde çıkartılan seslerin üretimi
 • görülür.

6 – 8 ay (Mırıldanmanın Tekrarı Dönemi):

 • Ses dağarcığının genişlemesi
 • Farklı ses bileşimlerini denemek için vokal oyunlar
 • Tekralamalı babıldama (/mamama/)8-on-aylik
 • Çeşitlendirilmiş babıldama (/gabida/) görülür.

9 – 12 ay (Ses – Sözcük Dönemi):

 • Sesin geldiği yöne dönme
 • İsmini tanıma, seslenildiğinde bakma
 • “Hayır” ya da “yapma” uyarılarını anlama
 • Ses taklitleri yapma
 • İlk anlamlı sözcük üretimi
 • Yapma sözcük üretimi ve kullanımı (jargon)
 • Kendini ifade edebilir hale gelmiştir.

12 -18 ay  (Tek Sözcük Dönemi):

 • 4-6 sözcük kullanma,
 • Yaklaşık 50 tane sözcüğü anlama,
 • Söz dinler,8-on-iki-aylik
 • Nesne isimlendirme,
 • İsmi söylenen nesneyi tanıma,
 • Kendi bedeninde göz-kulak-burun gibi en az üç vücut bölümünü tanıma görülür.

18 – 24 ay:

 • Daha sistematik ve düzenli söyleyiş örüntüleri (Yetişkin söylemleri ile bağlantı kurulabilir.)
 • İki kelimeli ifadeler başlar (anne su, baba gel, araba ver vb).
 • Bu dönemde sözcük dağarcığı hızlı bir gelişim içindedir.
 • Her gün yeni bir iki kelime öğrenir.
 • Kelime dağarcığında yaklaşık 100-270 arası kelime vardır.
 • Kısa öyküleri sonuna kadar dinler.
 • Kısa sorular sorabilir ve basit sorulara cevap verebilir.
 • Zamirleri kullanır (ben, sen, o vb).

2 – 3 yaş:8-on-bes-aylik

 • 2-3 sözcükle cümle kurabilme,
 • En az 5 vücut parçasını başkasının üstünde gösterebilme,
 • Sözcükleri anlama ve 500 sözcük kullanabilme,
 • Konuşmasındaki anlaşılabilirlik artar.
 • Soru sormayı, sıfatları ve zamirleri kullanmayı öğrenir.