İLETİŞİM, DİL, KONUŞMA NEDİR?

19 Ocak 2015

İLETİŞİM, DİL, KONUŞMA NEDİR?

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce yada bilgilerini herhangi bir yolla başkasına transferine denir. İletişimde kişinin konuşma şekli, kullandığı kelimeler, beden dili, jest ve mimikleri, ses vurgusu önem taşır.

Dil: İletişimi sağlayan araçtır. Düşüncenin sözel ya da sözel olmayan bir yolla iletilmesidir.

Konuşma: Sözel dildeki sesleri aktarmak için gereken motor işlevlerdir. Dilin işitme ve ses yoluyla aktarılmasıdır.

Dil ve Konuşma Farkı Nedir?2-iletisim-tablo

Dil: İletişim amacına ulaşmada kullanılan araçtır: anlamlarımızı aktarmak için uzlaşıma dayalı kodlardan oluşan kurallı bir dizgedir.

Dili oluşturan bileşenler:

  • Fonoloji: sesbirimleri /fonemleri