İLETİŞİM, DİL, KONUŞMA NEDİR?

19 Ocak 2015

İLETİŞİM, DİL, KONUŞMA NEDİR?

İletişim: Kişilerin duygu, düşünce yada bilgilerini herhangi bir yolla başkasına transferine denir. İletişimde kişinin konuşma şekli, kullandığı kelimeler, beden dili, jest ve mimikleri, ses vurgusu önem taşır.

Dil: İletişimi sağlayan araçtır. Düşüncenin sözel ya da sözel olmayan bir yolla iletilmesidir.

Konuşma: Sözel dildeki sesleri aktarmak için gereken motor işlevlerdir. Dilin işitme ve ses yoluyla aktarılmasıdır.

Dil ve Konuşma Farkı Nedir?2-iletisim-tablo

Dil: İletişim amacına ulaşmada kullanılan araçtır: anlamlarımızı aktarmak için uzlaşıma dayalı kodlardan oluşan kurallı bir dizgedir.

Dili oluşturan bileşenler:

  • Fonoloji: sesbirimleri /fonemleri
  • Morfoloji: sözcükler ve ekleri
  • Sentaks: sözcükler ile cümle oluşturma kuralları
  • Semantik: cümlelere yüklediğimiz anlam
  • Pragmatik: sosyal bağlam

Konuşma: Konuşma, sözel dilin seslerle ifade biçimidir.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Arasındaki Fark

  • Dil bozukluğunda; dilin biçimi, içeriği, kullanıma ilişkin kuralların edinilmesi ve kullanılmasına ilişkin problemler görülür.
  • Dile ilişkin bozukluklar da alıcı ve ifade edici dil bozuklukları  şeklinde görülür.
  • Alıcı  dil bozukluğu dilin biçim, içerik ve kullanım boyutlarını anlamada güçlük olarak tanımlanırken ifade edici dil bozukluğu da bu  boyutların kullanımında problemler görülür.
  • Konuşma bozukluğunda ise sözel dildeki sesleri çıkarmak için gerekli olan motor işlemlerde(solunum, fonasyon, sesletim ve rezonans) problemler görülür.

Zaman içinde: Konuşma sorunu bir dil sorununa dönüşebilir.