DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARINA GENEL BAKIŞ

19 Ocak 2015

DİL  ve KONUŞMA BOZUKLUKLARINA GENEL BAKIŞ

DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI KİMDİR?

“Dil ve Konuşma Terapisi” alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. (6225 Sayılı Meslek Kanunu Madde 9/d Kabul Tarihi: 6/4/2011)

Ugraşı Alanları:

 • Dil Bozuklukları1-genel-bakis
  • Edinilmiş Dil BozukluklarıAfazi
   • Nörolojik Dil Bozuklukları
  • Pediyatrik Dil Bozuklukları
   • Dil Gecikmesi
   • Dil Bozukluğu
   • Yaygın Gelişimsel Bozukluk – OTİZM

 • Konuşma Bozuklukları
  • Artikülasyon Bozuklukları/Fonolojik Bozukluklar
  • Akıcılık Bozuklukları
   • Kekemelik
   • Takifemi
  • Ses Bozuklukları
  • Motor Konuşma Bozuklukları
   • Dizartri
   • Apraksi

 • Yutma Bozuklukları (Disfaji)
  • Pediyatrik Yutma Bozuklukları
  • Edinilmiş Yutma Bozuklukları